O nás

Spoločnosť NYOS r.s.p s.r.o. poskytuje prácu invalidným občanom od roku 2011 ako chránená dielňa. Vznikli sme transformáciou z fyzickej osoby, ktorá fungovala od roku 2008. Štatút sociálneho podniku nám bol udelený z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny ako piatemu podniku v Slovenskej republike dňa 1.12.2018. Ľudia so zdravotným postihnutím sú aj napriek svojim “obmedzeniam” plnohodnotnými a rovnocennými občanmi ktoréhokoľvek štátu. V ich živote zohráva veľmi dôležitú úlohu práca, keďže práve vďaka nej získavajú pocit sebarealizácie a užitočnosti pre spoločnosť. Pri hľadaní si práce títo ľudia často narážajú na vysoké kvalifikačné požiadavky, ktoré nedokážu kvôli svojmu postihnutiu splniť. Ak si chce občan so zdravotným postihnutím nájsť uplatnenie, jednou z možností je práca v našej spoločnosti.

Úzko spolupracujeme s prosperujúcou potravinárskou spoločnosťou Syráreň Bel Slovensko a.s., ktorá je miestom výkonu práce našich zamestnancov. Prostredníctvom našich zamestnancov vykonávame baliace a kompletizačné činnosti vo výrobnej časti podniku. Takto aj našim kúskom participujeme na výrobe syrov a mliečnych výrobkov medzinárodných i lokálnych značiek.  Pracujeme na 4, 6 a 8 hodinový pracovný úväzok
v dvoch zmenách.

Pracovné podmienky (vrátane nárokov na pracovný výkon) máme na pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu zamestnancov, teda „mäkšie“, ako na otvorenom trhu práce. S každým záujemcom o prácu robíme vstupný rozhovor, kde sa snažíme získať čo najviac informácií, aby mu pracovné miesto ,,ušili“ na mieru.

Dokumenty potrebné k nástupu do zamestnania:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku

Domov

Čo je sociálne podnikanie

V priestore so sociálnymi problémami nachádza sociálne podnikanie svoje opodstatnenie ako nová oblasť podnikateľských aktivít. Je to inovatívna forma podnikania, ktorá je rozšírená po celej Európe. Sociálne podnikanie je založené na kombinácii princípov bežného podnikania a účasti na riešení rôznych spoločenských problémov a výziev.

Vo všeobecnosti je to podnikanie  primárne zamerané na sociálne alebo spoločenské ciele a nie na zisk.

V roku 2018 v krajinách Európskej únie pracovalo približné 6% všetkých zamestnancov v sociálnych podnikoch. Rastúci význam sociálneho podnikania je možné demonštrovať i zvyšujúcim sa záujmom zákonodarcov, finančných inštitúcii alebo akademickej obce o tému sociálneho podnikania. V ostatných rokoch viaceré krajiny Európskej únie prijali právne normy upravujúce priestor sociálneho podnikania. 

Na Slovensku ho upravuje Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt

Máte otázky? Hľadáte prácu? Ak áno tak nás neváhajte kontaktovať.

NYOS r. s. p. s. r o. (Chránená dielňa – Sociálny podnik)

Vrbovská 1, 071 01 Michalovce

Tel.: +421 56 333 71 29

Mobil: +421 915 166 766