Domov

Čo je sociálne podnikanie

V priestore so sociálnymi problémami nachádza sociálne podnikanie svoje opodstatnenie ako nová oblasť podnikateľských aktivít. Je to inovatívna forma podnikania, ktorá je rozšírená po celej Európe. Sociálne podnikanie je založené na kombinácii princípov bežného podnikania a účasti na riešení rôznych spoločenských problémov a výziev.

Vo všeobecnosti je to podnikanie  primárne zamerané na sociálne alebo spoločenské ciele a nie na zisk.

V roku 2018 v krajinách Európskej únie pracovalo približné 6% všetkých zamestnancov v sociálnych podnikoch. Rastúci význam sociálneho podnikania je možné demonštrovať i zvyšujúcim sa záujmom zákonodarcov, finančných inštitúcii alebo akademickej obce o tému sociálneho podnikania. V ostatných rokoch viaceré krajiny Európskej únie prijali právne normy upravujúce priestor sociálneho podnikania. 

Na Slovensku ho upravuje Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.